Personvernpolitikk 

Ditt personvern er viktig for RheumaBuddy. Denne erklæringen forklarer informasjonspraksis på RheumaBuddys nettsteder, herunder hvilken type opplysninger som samles og spores, hvordan disse brukes og hvem de deles med. 

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til innsamling og behandling av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernpolitikken. Du godtar samtidig at RheumaBuddy når som helst kan endre, legge til eller fjerne eller på andre måter oppdatere denne personvernpolitikken etter eget skjønn uten å varsle dette på forhånd. Vi har som formål å legge ut slike endringer på denne siden slik at du er nøye informert om hvilke typer opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler dem og under hvilke omstendigheter disse kan legges frem.
Det er enkelt å finne vår personvernpolitikk ettersom den er lagt ut på vår hjemmeside og den er lenket til fra alle nettstedets sider hvor vi ber om personopplysninger. Der dette er nødvendig, kan vi ved slike innsamlingspunkter gi ytterligere forklaringer om hva slik data skal brukes til. Politikken, sammen med eventuelle tilleggsopplysninger, forklarer hvordan vi behandler opplysninger om deg som du gir oss frivillig i forbindelse med din bruk av våre nettsteder. 

Personvernløftet 

Begrepet «personopplysninger» som brukt i denne politikken viser til ditt navn, din fødselsdato, din e-postadresse, din postadresse, telefonnummer og IP-adresse som kan benyttes for å identifisere deg. Generelt kommer RheumaBuddy ikke til å behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke. Dersom det skulle oppstå helt uvanlige situasjoner, forbeholder vi oss likevel retten til å gjennomføre ytterligere behandling i den grad dette er tillatt av loven eller kreves av denne. Under neste punkt forklarer vi hvordan og når vi samler inn personopplysninger fra deg.  

Formålet med bruk av personopplysninger 

De fleste av våre tjenester krever ikke noen form for registrering. Det betyr at du kan besøke nettstedet vårt uten å fortelle oss hvem du er. Noen tjenester forutsetter imidlertid registrering. Når du registrerer deg hos oss kan det hende at du må fylle ut visse felt (noen er påkrevd og noen er valgfri), og velge et brukernavn og passord. Dersom du velger å ikke utlevere personopplysningene vi ber om, kan dette bety at du ikke får tilgang til visse deler av nettstedet. Det kan også bety at vi ikke kan besvare ditt spørsmål.
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med det formålet vi oppgir når vi ber om opplysninger. For eksempel kan vi samle inn og bruke personopplysninger for å levere tjenester til deg eller kommunisere med deg for andre formål. Vi lagrer dine opplysninger i henhold til eventuelle rettslige eller etiske krav som gjelder rapportering eller oppbevaring av dokumentasjon. 

Fortrolig behandling av opplysninger 

Vi skal ikke selge, dele eller på andre måter distribuere dine personopplysninger til eller med tredjeparter på andre måter enn det som er angitt i denne personvernpolitikken. Personopplysninger kan i noen tilfeller overføres til tredjeparter som handler for eller på vegne av RheumaBuddy eller i forbindelse med RheumaBuddys forretningsaktiviteter, for viderebehandling iht. formålet/formålene som opplysningene opprinnelig ble innsamlet til, slik som leveringstjenester, evaluering eller teknisk støtte. Dette er tredjeparter som har inngått avtaler med RheumaBuddy om at de kun kommer til å bruke personopplysninger til de formålene som er avtalt og ikke selge dine personopplysninger til tredjeparter, samt at de ikke vil gi tredjeparter tilgang til disse utover det som er lovpålagt. I de tilfeller der tredjeparter får tilgang til personopplysninger skal vi søke å sørge for at disse behandles iht. de formålene og innenfor de begrensningene som personopplysningene opprinnelig ble samlet inn under.

Det finnes to andre sammenhenger der personopplysninger samlet inn fra deg kan overføres til tredjeparter. Den første er dersom forretningsaktivitetene rundt dette nettstedet og kundeopplysningene knyttet til det selges, tildeles eller overdras; i en slik situasjon vil vi kreve at den parten som kjøper, får tildelt eller overdratt disse skal behandle personopplysningene iht. denne personvernpolitikken. Den andre sammenhengen der personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for tredjeparter er dersom vi er pålagt dette av gjeldende lov, rettslig kjennelse eller offentlig regelverk, eller dersom slikt innsyn er nødvendig på andre måter for å bidra til rettslig eller strafferettslig etterforskning.  

Innsynsrett 

Du har rett til på ethvert tidspunkt å forsikre deg om at dine personopplysninger er oppdaterte. Dersom du ønsker å kontakte oss i forbindelse med vår bruk av dine personopplysninger, vennligst send oss en e-post påsupport@rheumabuddy.com. Dersom du kontakter oss, vennligst noter den konkrete opplysningen du ønsker vi skal rette opp, oppdatere eller slette. Vi skal besvare din henvendelse på en rask og passende måte. Krav om å slette personopplysninger er underlagt de på ethvert tidspunkt gjeldende rettslige og etiske krav om rapportering, innlevering og oppbevaring av dokumenter som vi er underlagt. 

Sikkerhet og fortrolighet 

For å sikre sikkerheten og fortrolig behandling av personopplysningene som vi samler inn på nett, bruker vi datanettverk som er beskyttet med brannmur og passord i tråd med bransjenormen. I forbindelse med at vi håndterer dine personopplysninger iverksetter vi tiltak som er utformet slik at du beskyttes på en rimelig måte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, offentliggjøring, endring eller ødeleggelse. Selv om det er umulig for oss å gi noen garantier mot at opplysninger går tapt, misbrukes eller endres, prøver vi å forhindre denne typen uheldige hendelser.  

Anonyme opplysninger og informasjonskapsler (cookies)  

Det er mulig at vi vil samle inn og behandle anonyme opplysninger om ditt besøk på dette nettstedet, slik som noen av sidene du besøker og noen av søkene du gjennomfører. Vi bruker slike anonyme opplysninger for å bidra til å forbedre nettstedets innhold og samle aggregert statistikk om enkeltpersoner som bruker vårt nettsted. Denne statistikken bruker vi i interne markedsundersøkelser. Når vi gjør dette kan vi lagre informasjonskapsler («cookies») som samler inn brukerens førstedomenenavn (f.eks. «hotmail.com» fra e-postadressen til “john@hotmail.com”) og dato og tidspunkt for tilgangen. Informasjonskapslene vi bruker kan ikke brukes til å fastslå identiteten til enkeltbrukere. En informasjonskapsel er en liten informasjonsbit som sendes til din nettleser og lagres på harddisken til din datamaskin.

Informasjonskapslene er ikke skadelige for datamaskinen. Du kan sette nettleserens innstillinger slik at du får et varsel når du mottar en informasjonskapsel. Slik får du muligheten til å bestemme om du ønsker å godta informasjonskapselen eller ikke. Det er mulig at vi henter inn tjenester fra utenforstående parter for å bistå oss i samle inn og behandle opplysningene som er beskrevet i denne delen. Alle slike tredjeparter skal pålegges de forpliktelsene som er beskrevet i punktet «Fortrolig behandling av opplysninger».

Ved noen anledninger kan vi bruke internett-tagger (også kjent som handlingstagger, enkelt-pixel GIF-er, klare GIF-er, usynlige GIF-er og 1-for-1 GIFer) sammen med informasjonskapsler på dette nettstedet og det kan hende at vi bruker disse taggene gjennom en tredjeparts annonsepartner. Disse taggene plasseres både på annonser på nettet som fører brukere til nettstedet og på ulike sider på nettstedet. Vi bruker denne teknologien for å måle besøkendes respons til våre nettsteder og hvor virksomme våre annonsekampanjer er (herunder hvor mange ganger en side åpnes og hvilke opplysninger som etterspørres). Med utgangspunkt i disse internett-taggene/informasjonskapslene vil denne tredjeparten kunne samle inn anonym aggregert data om besøkende til andre nettsteder. Vi ønsker at du er trygg på at disse taggene eller informasjonskapslene ikke benyttes for å samle inn eller søke personlig identifiserbare opplysninger om våre besøkende, slik som navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer. 

Lenker til andre nettsteder 

Denne personvernpolitikken gjelder kun for dette nettstedet. Vi kan legge ut lenker til andre nettsteder som vi har grunn til å tro kan være av interesse for våre besøkende. Det er vårt mål at nettstedene vi lenker til er av høyest mulig kvalitet. Men fordi World Wide Web er som det er, kan vi ikke garantere personvernnivået til hvert enkelt nettsted som vi legger ut lenke til eller være ansvarlige for innholdet til andre nettsteder enn dette nettstedet, og denne personvernpolitikken omfatter ikke andre nettsteder som ikke er RheumaBuddy, men som vi har lagt ut en lenke til. 

Kontakt oss 

Dersom du har noen spørsmål eller klager som gjelder vår etterlevelse av denne personvernpolitikken, eller dersom du ønsker å komme med anbefalinger eller merknader som tar sikte på å forbedre personvernpolitikkens kvalitet, vennligst Kontakt oss. 

1756
1778
1789
1800
1811
1822
1833
1844
1855

Choose your country or region