Integritetspolicy 

Din integritet är viktig för RheumaBuddy. Denna policy är en beskrivning av praxisen för behandling av information för RheumaBuddy-webbplatsen, inklusive vilken typ av information som samlas in och spåras, hur informationen används och vem informationen delas med. 

Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamling och användning av information såsom beskrivs i denna integritetspolicy. Du godkänner också att RheumaBuddy när som helst kan ändra, lägga till eller radera eller på annat sätt uppdatera denna integritetspolicy efter eget gottfinnande utan förhandsmeddelande. Vi har som syfte att lägga ut sådana förändringar på denna sida, så att du är helt informerad om vilka typer av information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter den kan lämnas ut.
Vår integritetspolicy är lätt att hitta, då den finns på vår webbplats och en länk till den finns i alla sådana delar av webbplatsen där personuppgifter begärs. Om nödvändigt, kan vi vid sådan insamling av uppgifter ange en ytterligare förklaring om vilka ändamål uppgifter används för. Denna policy, tillsammans med eventuella ytterligare förklaringar, beskriver hur vi behandlar uppgifter om dig som du frivilligt lämnar när du använder vår webbplats. 

Integritetslöfte

Termen ”personuppgifter” som används i denna policy avser uppgifter såsom ditt namn, ditt födelsedatum, din e-postadress, postadress, ditt telefonnummer eller din IP-adress som kan användas för att identifiera dig. I allmänhet behandlar RheumaBuddy inte dina personuppgifter utan ditt samtycke. Vi förbehåller oss dock rätten att i undantagsfall genomföra ytterligare behandling till den omfattning som tillåts eller krävs av lagen. De följande avsnitten förklarar hur och när vi samlar in personuppgifter från dig.  

Syfte med användning av personuppgifter

De flesta av våra tjänster kräver ingen registrering, vilket betyder att du kan besöka webbplatsen utan att berätta för oss vem du är. Vissa av våra tjänster kan dock kräva registrering. När du registrerar dig hos oss kan du behöva fylla i vissa fält (vissa är obligatoriska och vissa valfria) och välja ett användarnamn och lösenord. Om du i dessa situationer väljer att inte ge de personuppgifter som vi ber om kan det betyda att du inte får tillgång till vissa delar av webbplatsen och att vi inte kan svara på din förfrågan.
Vi behandlar personuppgifter för de ändamål som vi anger när vi ber dig om uppgifter. Vi kan till exempel samla in och använda personuppgifter för att leverera tjänster till dig eller kommunicera med dig för andra ändamål. Vi lagrar dina uppgifter i enlighet med tillämpliga juridiska eller etiska krav för rapportering eller lagring av uppgifter. 

Undanhållande av information

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje parter på andra sätt än de som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifter kan ibland överföras till tredje parter som representerar RheumaBuddy eller agerar på uppdrag av RheumaBuddy eller i samband med RheumaBuddys affärsverksamhet för ytterligare behandling i enlighet med de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen insamlades, såsom leveranstjänster, utvärdering eller teknisk support. Dessa tredje parter ska enligt avtal med RheumaBuddy enbart använda personuppgifter för överenskomna ändamål, och kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje parter och lämnar inte ut dem till tredje parter med undantag av vad som krävs enligt lag. Vid utlämnande av personuppgifter till en tredje part försöker vi se till att behandlingen genomförs i enlighet med de ändamål och inom de ramar som uppgifterna ursprungligen samlades in.

Det finns två ytterligare situationer då personuppgifter som samlats in från dig kan överföras till en tredje part. Den första är en situation där affärsverksamheten för denna webbplats och kunduppgifterna som är kopplade till den säljs, tilldelas eller överförs. I detta fall skulle vi kräva att parten som köper, blir tilldelad eller till vilken dessa överförs att behandla personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Den andra situationen då personuppgifter kan lämnas ut till en tredje part är att vi är skyldiga att göra detta på grund av tillämplig lag, domstolsbeslut, myndighetsföreskrift eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att stödja en juridisk eller brottslig utredning.  

Rätt till tillgång

Du har rätt att säkerställa att dina personuppgifter alltid är uppdaterade. Om du vill att vi kontaktar dig angående vår användning av dina personuppgifter kontakta oss via support@rheumabuddy.com. Om du kontaktar oss, ange vilken information du vill att vi ska korrigera, uppdatera eller radera. Din begäran kommer att hanteras snabbt och på ett korrekt sätt. Begäran att radera personuppgifter hanteras enligt alla tillämpliga juridiska och etiska skyldigheter för rapportering eller inlämnande eller lagring av dokument som gäller oss. 

Sekretess och konfidentialitet

För att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten av personuppgifter som vi samlar in på nätet, använder vi datanätverk som är skyddade med brandväggar av industristandard och lösenord. Vid behandling av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Vi kan inte garantera att uppgifter inte försvinner, missbrukas eller ändras, men vi försöker förhindra sådana händelser.  

Anonyma uppgifter och kakor

Vi kan samla in och behandla anonyma uppgifter om ditt besök på denna webbplats, till exempel vilka sidor du besöker och vilka sökningar du gör. Vi använder denna typ av anonyma uppgifter för att hjälpa oss förbättra innehållet på webbplatsen samt för att samla in aggregerade statistikuppgifter om individer som besöker vår webbplats för interna marknadsföringsundersökningar. När vi gör detta kan vi lagra kakor som samlar in användarens domännamn på första nivå (t.ex. ”hotmail.com” från e-postadressenjohn@hotmail.com”) och datumet och tiden för åtkomst. Kakor som vi använder kan inte användas för att avslöja identiteten hos en enskild användare. En kaka är en liten informationsbit som skickas till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk.

Kakorna kan inte skada din dator. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du mottar en kaka, så att du kan bestämma om du vill godkänna den eller inte. Det är möjligt att vi använder externa serviceleverantörer för att hjälpa oss att samla in och behandla information som beskrivs i detta avsnitt och alla sådana tredje parter ska följa de skyldigheter som beskrivs under avsnittet ”Undanhållande av information”.

Det är möjligt att vi ibland använder internettaggar (kallas även åtgärdsetiketter, GIF-bilder med en pixel, transparenta GIF-bilder, osynliga GIF-bilder och 1×1-GIF-bilder) i kombination med kakor på denna webbplats och att vi använder dessa taggar via en tredje parts marknadsföringspartner. Dessa taggar placeras både på webbannonser som för användare till webbplatsen och på olika sidor på webbplatsen. Vi använder denna teknik för att mäta besökarnas respons på våra webbsidor och effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer (till exempel hur många gånger en sida har öppnats och vilken information som ses). Tredjeparts partnern kan samla in anonyma, aggregerade data om besökare på andra webbplatser utifrån dessa internettaggar/kakor. Du kan vara säker på att vi inte genom dessa taggar eller kakor söker någon information utifrån vilken våra besökare kan identifieras, såsom namn, adresser, e-postadresser eller telefonnummer. 

Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy gäller endast denna webbplats. Den kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara intressanta för våra besökare. Vi försöker säkerställa att dessa webbplatser är av högsta klass. På grund av internets karaktär kan vi inte garantera integritetsstandarderna för varje webbplats som vi länkar till eller vara ansvariga för innehållet på andra webbplatser än denna, och denna integritetspolicy är inte avsedd att gälla någon länkad webbplats utanför RheumaBuddy. 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller klagomål om vår efterlevnad av denna integritetspolicy, eller om du vill ge rekommendationer eller kommentarer till oss för att förbättra kvaliteten på vår integritetspolicy, kan du gärna kontakta oss. 

1756
1778
1789
1800
1811
1822
1833
1844
1855

Choose your country or region