Privatlivspolitik

Dit privatliv er vigtigt for RheumaBuddy. Denne erklæring beskriver, hvordan websteder for RheumaBuddy behandler oplysninger, herunder hvilke typer oplysninger der indsamles og spores, hvordan de bruges, og hvem oplysningerne deles med.  

Ved at bruge dette websted accepterer du, at oplysninger indsamles og anvendes som beskrevet i denne privatlivspolitik. Du accepterer også, at RheumaBuddy, når de ønsker det, kan ændre, tilføje eller fjerne eller på anden måde opdatere denne privatlivspolitik uden forudgående meddelelse. Vi har til hensigt at fortælle om sådanne ændringer på denne side, så du er fuldt informeret om, hvilke typer oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder de vil blive videregivet.
Det er nemt at finde vores privatlivspolitik, da den ligger på vores hjemmeside, og der er links til den fra alle de sider, hvor der er behov for at afgive persondata. Der kan i passende omfang blive givet yderligere forklaringer de steder, hvor der indsamles oplysninger, om formålet med de indsamlede data. Sammen med en eventuel supplerende forklaring vil denne politik fortælle dig, hvordan vi vil behandle alle de data om dig, som du frivilligt måtte afgive i forbindelse med, at du bruger vores websteder. 

Fortrolighedserklæring

Termen “persondata” anvendes i denne politik om oplysninger som dit navn, fødselsdato, mailadresse, postadresse, telefonnummer eller IP-adresse, der kan anvendes til at identificere dig. RheumaBuddy vil generelt ikke behandle dine persondata uden dit samtykke. Vi forbeholder os dog ret til under særlige omstændigheder at behandle dem yderligere i det omfang, det er tilladt eller påkrævet af lovgivningen. I næste afsnit beskrives, hvordan og hvornår vi indsamler persondata fra dig.  

Tilsigtet anvendelse af persondata

De fleste af vores servicefunktioner forudsætter ikke nogen for form registrering, og du kan således besøge vores websted uden at fortælle os, hvem du er. Registrering kan dog være nødvendigt til enkelte funktioner. Når du bliver registreret hos os, vil du eventuelt skulle udfylde bestemt felter (nogle påkrævede andre frivillige) samt vælge et brugernavn og en adgangskode. Hvis du i så tilfælde vælger ikke at opgive de persondata, vi beder om, vil du muligvis ikke kunne tilgå visse dele af webstedet, og vi vil muligvis ikke kunne reagere på dine henvendelser.
Vi behandler persondata med det formål, du bliver informeret om det, når vi beder dig om oplysninger. Vi kan for eksempel indsamle og anvende persondata for at give dig adgang til servicefunktioner eller for at kommunikere med dig af andre årsager. Vi opbevarer dine data i henhold til alle gældende juridiske eller etiske krav om indberetning eller tilbageholdelse af dokumentation. 

Ingen videregivelse af oplysninger

Vi vil ikke sælge, dele eller på anden vis videreformidle dine persondata til tredjemand ud over det, der er beskrevet her i denne privatlivspolitik. Persondata kan af og til blive overført til tredjemand, som handler for eller på vegne af RheumaBuddy, eller i forbindelse med RheumaBuddys forretninger, med henblik på yderligere behandling i henhold til de formål, som dataene oprindeligt blev indsamlet til, som for eksempel levering, evaluering eller teknisk support. Denne type tredjemand har indgået aftale med RheumaBuddy om, at de kun vil anvende persondata til de aftalte formål, ikke vil sælge dine persondata til tredjemand og ikke vil videregive dem til tredjemand, undtagen hvor lovgivningen foreskriver det. I de tilfælde hvor persondata måtte blive videregivet til tredjemand, vil vi bestræbe os på at sikre, at behandlingen varetages i overensstemmelse med formålene og inden for de regelsæt, som gjaldt da dataene oprindeligt blev indsamlet.

Persondata indsamlet fra dig kan i yderligere to tilfælde blive overført til tredjemand. I det første tilfælde kan persondata videregives til tredjemand, hvis forretningsaktiviteterne under dette websted og de kundedata, der er forbundet med det, sælges, overdrages eller overføres. I så tilfælde vil vi kræve, at køberen eller modtageren af det overdragede eller overførte behandler persondata i henhold til denne privatlivspolitik. I det andet kan persondata videregives til tredjemand, hvis vi er nødt til det i henhold til gældende lov, retskendelse eller myndighedskrav, eller hvis en sådan videregivelse i øvrigt er nødvendigt i forbindelse med en juridisk eller kriminel undersøgelse.  

Ret til adgang

Du har ret til at sikre, at dine persondata altid er ajourførte. Hvis du gerne vil kontakte os vedrørende vores anvendelse af dine persondata, bedes du maile til os på support@rheumabuddy.com. Hvis du kontakter os, bedes du anføre de konkrete oplysninger, du gerne vil have os til at rette, opdatere eller slette. Din anmodning vil blive håndteret hurtigt og korrekt. Anmodninger om at slette persondata vil være underlagt gældende juridiske og etiske forpligtelser om indberetning eller arkivering eller tilbageholdelse af dokumenter, som vi måtte blive pålagt. 

Sikkerhed og fortrolighed

For sikre at de persondata, vi indsamler online, er sikre og holdes fortrolige, benytter vi datanetværk, der er beskyttet af firewall og adgangskoder i henhold til branchestandarderne. I forbindelse med behandlingen af dine persondata træffer vi i rimeligt omfang de forholdsregler, der er beregnet til at beskytte dataene mod at gå tabt, blive misbrugt, tilgået uden bemyndigelse, videregivet, ændret eller ødelagt. Selvom vi ikke kan garantere, at data ikke går tabt, bliver misbrugt eller ændret, vil vi dog forsøge at hindre den slags uheldige forhold i at ske.  

Anonyme data og “cookies” 

Vi indsamler og behandler muligvis anonyme oplysninger om dit besøg på dette websted. Det kan være nogle af de sider, du er inde på, og nogle af de søgninger, du foretager. Denne type anonyme oplysninger er med til at hjælpe os med at forbedre indholdet på webstedet samt indsamle aggregeret statistik om dem, der bruger vores websted, med henblik på intern markedsresearch. I forbindelse med det kan vi installere såkaldte cookies, der indsamler brugerens 1. niveau-domænenavn (for eksempel “hotmail.com” fra mailadressen “john@hotmail.com“) samt dato og tidspunkt for, hvornår webstedet er tilgået. Den måde, vi bruger cookies på, kan ikke bruges til at finde frem til identiteten af den enkelte bruger. En cookie er en lille stump information, der sendes til din browser og lagres på din computers harddisk. 

Cookies skader ikke din computer. Du kan sætte din browser til at give besked, når du modtager en cookie. På den måde kan du bestemme, om du vil acceptere den eller ej. Det kan være, vi får ekstern hjælp til at indsamle og behandle de oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit. Alle de eksterne parter, vi måtte benytte i den forbindelse, vil skulle overholde samme forpligtelser som beskrevet i afsnittet “Ingen videregivelse af oplysninger”. 

Vi vil af og til muligvis benytte os af internet tags (også betegnet handlingsmærker, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs og 1-by-1 GIFs) sammen med cookies på dette websted og vil eventuelt aktivere de tags gennem tredjemand, som vi samarbejder med om reklame. Disse tags lægges på både online reklamer, der leder brugere hen til vores websted, og på forskellige sider på webstedet. Vi benytter denne teknologi for at måle, hvordan besøgende på vores websteder reagerer, og hvor effektive vores reklamekampagner er (herunder hvor mange gange en side bliver åbnet, og hvilke oplysninger der undersøges). Den tredjemand, som vi samarbejder med, vil eventuelt kunne indsamle anonyme aggregerede data om besøgende på andre websteder takket være disse internet tags/cookies. Du kan trygt stole på, at vi ikke indsamler disse tags eller cookies eller gennem dem forsøger at finde personligt identificerbare oplysninger om vores besøgende, som navne, adresser, mailadresser eller telefonnumre. 

Links til andre websteder

Denne privatlivspolitik gælder kun for dette websted. Vi kan linke til andre websteder, som efter vores mening vil kunne interessere vores besøgende. Vi bestræber os på at sikre, at denne type websteder lever op til de højeste standarder. Set i lyset af selve internettets natur kan vi dog ikke garantere kravene til fortrolighed for hvert eneste websted, vi linker til, eller være ansvarlige for indholdet på sider ud over denne, og det er ikke hensigten, at denne privatlivspolitik skal gælde for andre sider, der linkes til, men som ikke tilhører RheumaBuddy. 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil klage over, hvordan vi overholder denne privatlivspolitik, eller hvis du gerne vil anbefale os noget eller komme med kommentarer til, hvordan vi kan forbedre vores privatlivspolitik. Skriv til os her. 

1756
1778
1789
1800
1811
1822
1833
1844
1855

Choose your country or region