RheumaBuddy

– opi ymmärtämään nivelreumaasi paremmin

Lanseerattu vuonna 2014 ja käytössä yli 20,000+ potilaalla yli 35 maassa

Luo itsellesi kokonaiskuva nivelreumastasi yksi päivä kerrallaan. Seuraa sairautesi kulkua ja opi ymmärtämään nivelreumaasi paremmin. Jaa tietoja reumalääkärillesi ja liity verkkoyhteisöön, johon kuuluu muita nivelreumaa sairastavia ihmisiä.

RheumaBuddy

– opi ymmärtämään nivelreumaasi paremmin

Lanseerattu vuonna 2014 ja käytössä yli 20,000+ potilaalla yli 35 maassa

Luo itsellesi kokonaiskuva nivelreumastasi yksi päivä kerrallaan. Seuraa sairautesi kulkua ja opi ymmärtämään nivelreumaasi paremmin. Jaa tietoja reumalääkärillesi ja liity verkkoyhteisöön, johon kuuluu muita nivelreumaa sairastavia ihmisiä.

Seuraa oireitasi ja opi tuntemaan sairautesi paremmin

Kun arvioit nivelreumaan liittyvät oireesi päivittäin hymynaama-asteikolla, sinun on helppoa seurata vointiasi ja pitää siitä kirjaa. Keskeistä on, että voit itse päättää, mitä oireita haluat seurata. Kun kirjaat muistiin tietoja päivästäsi, sinun voi olla myöhemmin helpompaa muistaa, miten tilanteesi on kehittynyt ajan myötä.

Saat eri ajankohtina tekemistäsi oiremerkinnöistä kuvaajan muodossa olevan yhteenvedon, joka näyttää vointisi kehityksen edellisten kuukausien aikana. Voit tarkastella jokaista oiretta erikseen tai tutkia, miten sairauden eri piirteet liittyvät toisiinsa.

Valmistaudu vastaanottokäynteihin

Varmista, että saat mahdollisimman paljon hyötyä lääkärin kanssa keskustelemisesta. RheumaBuddy-sovelluksen valmistautumisoppaan avulla voit asettaa henkilökohtaisia tavoitteita seuraavaa vastaanottokäyntiäsi varten. Saat myös tukea viime vastaanottokäynnin jälkeen tapahtuneiden asioiden muistelemiseen. Oppaan avulla sinun on helpompi muistaa, mistä asioista on tärkeintä keskustella lääkärin kanssa.

RheumaBuddy auttaa myös pitämään kirjaa tulevista vastaanottokäynneistä ja varmistamaan, että yhtään käyntiä ei jää väliin ja pystyt valmistautumaan käynteihin hyvissä ajoin.

Kirjaa kipu muistiin

Voit lisätä päivääsi koskevia muistiinpanoja ja kirjata kipukartalle, mitä niveliä särki kunakin päivänä eniten. RheumaBuddy luo päiväkirjamerkinnöistä ja kipukartoista yhteenvedon, josta voi olla myöhemmin paljon apua – erityisesti lääkärissä käyntien yhteydessä.

Liity yhteisöön

Sen lisäksi, että käytät sovellusta oireiden seuraamiseen, voit liittyä RheumaBuddy-yhteisöön. Pääset siihen sovelluksen kautta. Yhteisössä käyttäjät voivat pyytää apua luotettavalta vertaisryhmältä ja tarjota puolestaan apua muille. Voit osallistua keskusteluun joko omalla profiilillasi tai nimettömänä.

 

Loistavaa!

App Store
★★★★★

IHDOINKIN!!! Olen tosi tyytyväinen tähän upeaan sovellukseen.
Sen avulla pystyn seuraamaan helposti ja yksinkertaisesti kaikkea tarvittavaa: kipua, mielialaa ja jäykkyyttä. Olen monesti toivonut tällaista sovellusta ja etsinyt sellaista sovelluskaupoista.

Kiitos paljon!

Arvokas työkalu

App Store
★★★★★

Vaikka olen sairastanut nivelreumaa monta vuotta, RheumaBuddy on nopeasti osoittautunut todella käteväksi työkaluksi. En suostuisi enää luopumaan siitä. Käytän sovellusta sekä kokonaiskuvan seuraamiseen että vastaanottokäynneillä tietojen tarkentamiseen.

Kiitos!

RheumaBuddy – lataa ja käytä maksutta

Lanseerattu vuonna 2014 ja käytössä yli 20,000+ potilaalla 35 maassa

Nivelreumaa hoitaville ammattilaisille

”Nivelreumaa sairastavat tarvitsevat nykyaikaisen työkalun, joka auttaa heitä keskittymään omaan vointiinsa ja ottamaan vastuuta elämästään. RheumaBuddy soveltuu tälle ihmisryhmälle erinomaisesti ja auttaa hyvin havainnollistamaan nivelreuman päivittäistä vaihtelua. Sovellus auttaa nivelreumaa sairastavia saamaan paremman käsityksen oireidensa vaihtelusta ja hoidosta.”

Berit Schiøttz-Christensen
Reumalääkäri ja professori

RheumaBuddy-sovellus auttaa nivelreumaa sairastavia saamaan ainutlaatuisen kokonaiskuvan tilanteestaan. Samalla se motivoi luopumaan huonoista elämäntavoista ja ryhtymään positiivisiin elämänmuutoksiin.

RheumaBuddy-sovelluksesta on hyötyä myös terveydenhuollon ammattilaisille. Se antaa lisätietoa yksittäisen potilaan neuvonnan ja hoidon tueksi. Vastaanottokäyntien yhteydessä potilaiden on usein vaikea kuvata tarkasti, miten he ovat voineet edellisen käynnin jälkeen. Tällöin ammattilainen ei saa todenmukaista, tasapuolista kuvaa potilaan yleistilanteesta.

Kun potilas käyttää tätä sovellusta, ammattilainen saa hänen tilanteestaan kokonaiskuvan eikä vain käsitystä käyntihetken tilanteesta. Sovelluksen avulla nivelreumaa sairastavan päivittäistä vointia voidaan seurata potilaiden raportoimien tulosmuuttujien (Patient Reported Outcomes, PRO) avulla. Ammattilainen saa enemmän tietoa ja paremman käsityksen potilaan todellisesta voinnista. Tämä mahdollistaa potilaan hoidon kohdentamisen.
Samalla potilaiden voi olla helpompaa hallita tautiaan, hoitoaan ja elämäänsä. Huono hoitomyöntyvyys on monien potilaiden kohdalla ongelma. Sitä voidaan kuitenkin parantaa voimaannuttamalla potilasta.

Tieteellinen tutkimus

RheumaBuddy perustuu laadullisiin tutkimuksiin, joissa on arvioitu potilaita ja vuorovaikutusta terveydenhuollon kanssa. Sovellus on kehitetty yhteistyössä potilaiden, sairaanhoitajien ja reumalääkärien kanssa.
RheumaBuddy-sovelluksen toimintaa arvioidaan parhaillaan useissa kliinisissä tutkimushankkeissa. Julkaisuihin voi tutustua verkossa. Voit myös ottaa meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoa RheumaBuddy-sovelluksen perustana olevasta kliinisestä näytöstä tai haluat käyttää sovellusta kliinisessä tutkimuksessa.

RheumaBuddy-sovelluksen tulevaisuus

RheumaBuddy-sovelluksen kehitystyö jatkuu. Kehitämme muun muassa reumatautien alalla toimiville ammattilaisille suunnattua palvelua, jonka avulla on entistä helpompaa saada käsitys nivelreuman vaikutuksesta yksittäiseen potilaaseen.
Tilaa uutiskirjeemme, jotta saat varmasti kaiken uusimman tiedon ja toivottavasti myös uutisia RheumaBuddy-sovelluksen käyttöönotosta omassa maassasi.

Hyödynnä sovellusta potilastyössä jo tänään

RheumaBuddy-sovelluksen voi ladata maksutta Google Play- ja Apple AppStore ­sovelluskaupoista. Voit siis suositella sovellusta potilaillesi jo tänään!
Halutessasi voit myös antaa esitteitä potilaillesi.
Kerroimmehan jo, että sekä terveydenhuollon ammattilaiset että potilaat voivat käyttää sovellusta maksutta?

Tilaa uutiskirje

”Kaikki nivelreumaa sairastavat saavat nyt käyttöönsä pitkään toivotun työkalun – digitaalisen välineen, jonka avulla he voivat kirjata muistiin nivelreumatilanteensa vaihtelua reumalääkärikäyntien välillä. On hyvin tärkeää, että nivelreumaa sairastavilla on mahdollisuus saada yleiskuva oireistaan ja ottaa vastuuta tilanteestaan. Kaveritoiminnon ansiosta sovellus voi sekä tuottaa valtavasti hyötyä yksittäiselle potilaalle että edistää merkittävästi hoidon kehittymistä. Olemme todella ylpeitä tästä hankkeesta.”

James Rickmann
Varapuheenjohtaja, Tanskan nuorten nivelreumapotilaiden yhdistys FNUG (Foreningen af Unge med Gigt)

”Useimmat pitkäaikaissairaat keksivät hyviä keinoja sairautensa kanssa pärjäämiseen. Tämä sovellus on älypuhelinta ja sosiaalisia teknologioita hyödyntävä työkalu. Käyttäjän virtuaalinen kaveri voimaannuttaa häntä pärjäämään nivelreuman kanssa, ja kaveriverkosto edistää tiedon jakamista ja vertaistukea. Mielestämme sovellus tarjoaa hienon tilaisuuden parantaa elämänlaatua elämäntapamuutosten ja hoidon kohdentamisen avulla.”

Andreas Dam
Toimitusjohtaja, Daman

Yhteistyökumppanit

RheumaBuddy kehitettiin parantamaan nivelreumaa sairastavien elämänlaatua ja tarjoamaan heille digitaalinen työkalu, jonka avulla he voivat saada tautinsa hallintaan. Keitä sovelluksen kehittäjät ovat?

Sovelluksen kehittänyt Daman-yhtiö on tehnyt tiivistä yhteistyötä sekä Tanskan nuorten nivelreumapotilaiden yhdistyksen (Foreningen af Unge med Gigt, FNUG) että reumalääkäri, professori Berit Schiøttz-Christensenin kanssa.

National Rheumatoid Arthritis Society ­järjestö (NRAS) on Ison-Britannian ainoa potilaiden johtama järjestö, joka keskittyy nimenomaan nivelreumaan ja lastenreumaan. Se on saavuttanut vakiintuneen aseman nivelreumaa ja lastenreumaa sairastavien äänitorvena Isossa-Britanniassa. Järjestön kattava verkosto tarjoaa tukea ja tietoa näitä tauteja sairastaville ja heidän omaishoitajilleen ja läheisilleen sekä tekee vaikuttamistyötä heidän tilanteensa parantamiseksi.

NRAS-järjestön perusti vuonna 2001 Ailsa Bosworth, joka oli sairastanut pitkään nivelreumaa. Reumalääkärit ja muut nivelreumaa sairastavat tukivat häntä järjestön perustamisessa.

NRAS-järjestön tavoitteena on auttaa nivelreumaa tai lastenreumaa sairastavia elämään täysipainoista elämää

  • tukemalla näitä tauteja sairastavia alusta alkaen ja taudin kaikissa vaiheissa
  • tarjoamalla tietoa ja opetusta – toimimalla ensisijaisena luotettavan tiedon lähteenä
  • voimaannuttamalla kaikkia saamaan äänensä kuuluviin ja ottamaan vastuuta omasta voinnistaan

www.nras.org.uk  www.jia.org.uk

Sovelluksen kehittänyt Daman-yhtiö on tehnyt tiivistä yhteistyötä sekä Tanskan nuorten nivelreumapotilaiden yhdistyksen (Foreningen af Unge med Gigt, FNUG) että reumalääkäri, professori Berit Schiøttz-Christensenin kanssa.

Daman on terveydenhuollon alaan erikoistunut digitaalisten palvelujen tuottaja. Haluamme parantaa terveyttä digitaalisten innovaatioiden avulla. Suhtaudumme intohimoisesti teknologiaan ja digitaalisiin medioihin ja tarjoamme palveluja, jotka parantavat potilaiden elämänlaatua ja tukevat terveydenhuollon ammattilaisia parempien hoitotulosten saavuttamisessa. Yhtiömme vahvuutena on terveydenhuoltoalan syvällinen tuntemus ja henkilöstömme osaaminen ja asiantuntemus.

Ota yhteyttä
– kuuntelemme aina

Haluatko lähettää ehdotuksia, ideoita tai palautetta tai mainita jostain muusta, johon haluaisit meidän kiinnittävän huomiota? Entä haluaisitko auttaa muita nivelreumaa sairastavia nuoria hyötymään RheumaBuddy-sovelluksesta? Lähetä meille sähköpostia, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

1756
1778
1789
1800
1811
1822
1833
1844
1855

Choose your country or region